ACT Bioreningsverk är konstruerat för att efterlikna naturens eget sätt att rena vatten. Detta innebär att systemet inte kräver några tillsatser av kemikalier, istället nyttjas naturlig biologi i form av vattenväxter och mikroorganismer.

Biologiskt och kretsloppsanpassat året runt

Bioreningsverket uppfyller myndigheternas krav på rening, har låg energiförbrukning och kräver inga kemikalier. Dessutom bidrar det till ett naturligt kretslopp genom att näring kan återföras till åkermark där den gör nytta, istället för att hamna i hav och sjöar och orsaka övergödning. I förbehandlingssteget ProACT bryts slammet ned av mikroorganismer. Till skillnad från konventionella avloppsreningssystem krävs därför inga regelbundna slamtömningar.

I det efterföljande huvudreningssteget, InterACT, som kan liknas vid en optimerad våtmark, renas vattnet med hjälp av syresättning, mikroorganismer och utvalda växter. Stora bioaktiva ytor säkerställer en effektiv rening året runt.

Tack vare de naturliga processerna blir systemet stabilt, självgående och i stort sett underhållsfritt.

Vill ni veta mer, kontakta oss eller använd länkarna nedanför.

Till Alnarps hemsida >