Pumpbrunnar
Pumpbrunnar används i de fall då det enskilda avloppet inte kan byggas med självfall eller nivåskillnaden är för stor mellan de olika reningsstegen. En pump integreras antingen i slamavskiljaren eller i en separat pumpbrunn. De finns som skärande/tryckande eller försedda med virvelhjul och den vanligaste start/stoppfunktionen sker genom vippor.
 
Avloppsvatten: Orenat spillvatten och avloppsvatten från hushåll och jordbruk rekommenderas ett fritt genomlopp för fasta partiklar upp till 60-80 mm.
 
Gråvatten: Förorenat vatten och orenat spillvatten rekommenderas ett fritt genomlopp på 35-45 mm för att undvika igensättning.
 
Dränering: För att igensättning ska undvika, bör fritt genomlopp i pumpen inte understiga 10-12 mm.
 
Hänsynstagande vid val av pump:

Vad ska pumpas och vilken renhetsgrad har det?
Hur stora kvantiteter ska pumpas?
Hur många meter i höjd och vågrät riktning ska du pumpa?
Ska installationen ske inom eller utomhus?

Inga produkter hittades som motsvarar ditt val.