GRAF är ett biokemiskt minireningsverk för hantering av allt avloppsvatten från hushåll. Systemet bygger på SBR- tekniken (Sekventiell Biologisk Rening) och renar avloppsvattnet i olika steg.

Reningsverket är mycket driftsäkert tack vare att systemet drivs med en luftpump. I tanken finns varken rörliga delar eller filter som måste bytas. Den tysta luftkompressorn och manöverpanelen installeras ovan mark utomhus, vilket gör reningsverket enkelt att styra och underhålla.

Vill ni veta mer, kontakta oss eller använd länkarna nedanför.

Till butiken >

Läs mer här om Concleans minireningsverk >

Läs mer här om Concleans produkter för enskilda avlopp >