Nivåmätare

Våra patenterade nivåmätare är framtagna speciellt för nivåmätning av vätske- och slamnivåer i slutna avloppstankar, s.k. septi- eller septiktankar, vattenbrunnar, bränsletankar och andra slutna och öppna behållare. Mätarna passar också till att mäta vattendjup i vattendrag.
Det är en enkel manuell, driftsäker och lättinstallerad nivåmätare som mäter momentan vätskehöjd i mm. Mätarna kan enkelt monteras på nya och befintliga septiktankar etc