Varför behövs oljeavskiljare?

Olja som släpps ut via spillvattennätet kan störa funktionen i reningsverken samt påverka avloppsslammets kvalitet.
Bensin och lösningsmedel medför explosions och förgiftningsrisk.
Oljeavskiljning ska ske vid verksamheter där det finns risk för utsläpp av mer än obetydliga mängder olja, bensin eller andra explosionsfarliga ämnen.

Funktionskrav

Oljeavskiljare där vattnet leds till spillvattennätet ska vara minst en s.k. klass 2 avskiljare.
Oljeavskiljare där vattnet leds till sjöar och vattendrag ska minst vara en s.k. klass 1 avskiljare.
Oljeavskiljare för dagvatten ska vara dimensionerade för 10% av det dimensionerade flödet för 2-års regn eller 5-års regn.
Den ska vara försedd med en bypass-regulator.
Det ska finnas möjlighet för provtagning.
Den ska vara försedd med larm med ljud och ljussignal.

Exempel på verksamheter som normalt måste ha oljeavskiljare

Bensinstationer
Bilverkstäder
Fordonstvättar
Garage med golvavlopp
Gör-det-själv-hallar
Motor- och serviceverkstäder
Olje- och kemikaliedepåer
Parkeringshus
Tanktvättar
Åkerier

Inga produkter hittades som motsvarar ditt val.