Täthetsprovning av sluten tank

Vi har tillsammans med kommunen tagit fram ett enkelt sätt att mäta täthet och kondition på slutna tankar.

Protokoll för nedladdning