UTJÄMNINGSSTEG

  Se principskiss

  Klicka här för att se utjämningssteg för för biologiska reningsverk

  Se principskiss klick här

  Vad är ett utjämnings steg till en avloppsanläggning?

  Jo det är helt enkelt som det låter. Man jämnar ut ett för högt flöde avloppsvatten till ett reningsverk.

  Ett utjämnings steg är i korthet en sluten avloppstank med ett patenterat styrsystem och en integrerad pump som installeras före ett reningsverk.

  Utjämnings steg kan med fördel användas där man har en väldig ojämn belastning till exempel: bygdegårdar, Kyrkor, församlingslokaler, festlokaler, motorstadion, mm. Där man har hög belastning på avloppet under en dag, två dagar eller några timmar om dagen någon vecka.

  Det vanliga är att man dimensionerar ett avlopp till en större fastighet enligt hur den är brandklassad.
  vilket betyder att om den är godkänd för 150 personer så ska avloppet klara den belastningen.
  Antingen bygger man ett reningsverk som klarar 150 PE för väldigt mycket pengar och får ett system som knappt fungerar bra under dom tillfällena när det fullbelagt.
  Eller så bygger man ett reningsverk för 20 personer med ett utjämnings steg för betydligt mindre pengar och får ett reningsverk som belastas jämt och fungerar bra.

  Hur går det till ?

  Det första som krävs är en grundlig projektering över hur det ser ut med max antal besökare över en vecka, en månad och år. Hur många toaletter, duschar och kök som finns mm. Användningstyp.
  Sen använder man den fakta man har fått in med våra parametraren så vi får fram ett flödesschema som bestämmer storleken på reningsverk och utjämnings steg.

  När sedan anläggningen är nergrävd och installerad är det bara att lägga in flödesschemat i styrsystemet. Styrsystemet styr pumpen som pumpar ut avloppsvattnet enligt inställningarna och nivån i tanken vidare till reningsverket. Sedan har man en uppkoppling till vår databas där man tydligt ser hur mycket vatten som går ut till reningsverket och fyllnadsgraden i utjämningstanken. En LCD display finns i styrskåpet där justeringar kan göras. Vi kan även fjärrstyra funktioner ifrån kontoret om det skulle behövas.

  Du som kund:
  Leverans av komplett utjämnings steg inkl. styrsystem i ett utomhusskåp.
  Ett in logg i vår databas där du ser driften och får historik
  Full support vid uppstart och under inkörningsperioden.

  Vi utför även:
  Projektering och installation.
  Försäljning av Reningsverk
  Ring oss gärna så berättar vi mer om våra produkter.