Conclean Grey2Clean BDT 1hh

67 500 kr

Reningen sker på en mycket liten yta i en miljövänlig och enkel process där behovet av underhåll är minimalt. Conclean Grey2clean fungerar som en slamavskiljare, där vattnet separeras från fasta partiklar, samt en bioreaktor för syresättning av reningsprocessen. Det sker med hjälp av en kompressor som är placerad i ett skåp ovan mark, allt för att slippa rörliga delar nere i tanken. Ingen efterpolering behövs, vattnet kan ledas direkt till ett dike eller en stenkista.

Läs mer om Concleans produkter för enskilt avlopp här >

 

Artikelnr: 812 Kategorier: , Etikett: