Conclean kompakt markbädd 1hh

58 500 kr

Conclean Argo kompakt markbädd är till för dig med fastighet som saknar anslutning till det kommunala avloppsnätet. Den kompakta markbädden placeras efter en slamavskiljare/trekammarbrunn och ersätter en traditionell markbädd. Reningsprocessen påminner om den traditionella tekniken i en markbädd men med skillnaden att allt sker på en mycket liten yta i en miljövänlig och enkel process där behovet av underhåll är minimalt. Dessutom minskas transportkostnaden för sand, makadam och fyllnadsmaterial som krävs vid installation av en traditionell markbädd.

SÅ FUNGERAR DET

1. Avloppsvattnet leds in

1. Avloppsvattnet leds in
Vattnet leds in i Conclean kompakt markbädd från en slamavskiljare eller trekammarbrunn där det separerats från fasta partiklar.

2. Spridning i markbädd

2. Spridning i markbädd
Vattnet sprids med spridarröret över det biomedium (fibermaterial) som finns i markbädden.

3. Vattnet absorberas

3. Vattnet absorberas
Fibermaterialet suger upp vattnet för att hålla det kvar och maximera tiden för den biologiska reningen.

4. Syresättning i flera nivåer

4. Syresättning i flera nivåer
Vattnet passerar sedan ett antal nivåer av biomediet/ fibermaterialet och renas samtidigt som det syresätts genom en separat avluftning med självdrag.

5. Rent vatten lämnar markbädden

5. Rent vatten lämnar markbädden
Det organiska material som fastnar i biomediet bryts ner biologiskt. Det rena vattnet tränger igenom och ut ur Conclean kompakt markbädd.

 

Info Argo kompakt markbädd

Artikelnr: 806A Kategorier: , Etikett: