Baga BDT-paket med slamavskiljare 1,2 m3, biomoduler och markbädd

56 603 kr

Baga BDT-paket är en komplett lösning med slamavskiljare 1,2m3 för bdt och biomoduler. Baga biomoduler används med fördel i enskilda avloppsanläggningar där en traditionell mark- eller infiltrationsbädd ska anläggas vid normal skyddsnivå. Biomodulens funktion är att förbättra syresättningen av den bakteriekultur som reducerar föroreningar i hushållets avloppsvatten (dvs vatten från bad, dusch, tvätt och disk).

Kategorier: , , Etikett: