Ska du anlägga ett enskilt avlopp erbjuder Jets™ kompletta avloppsanläggningar för såväl villor, stugor och fritidshus utanför det kommunala VA-nätet. Välj vår vakuumtoalett med olika mottagningsalternativ som till exempel sluten tank, förbränning eller biotank. I kombination med vår gråvattenreningsanläggning Ecomotive A02 ger detta dig ett toalettsystem med källseparerat avlopp som är tryggt, miljövänligt och kräver minimalt med underhåll.

Hur fungerar det med vakuumtoalett

• En ventil öppnas och toalettavfallet sugs bort med luft och endast 0,5 l vatten används vid spolning. Det tar bara några sekunder.

• Avfallet transporteras i ett rör som inte riskerar att frysa.

• Den mottagande tanken blir inte full så snabbt, eftersom det inte spolas ner så mycket vatten. Du kan välja sluten tank, biotank (för kompostering) eller förbränning som mottagande metod.

• Vakuumtoaletten kan användas utan ström eller tillgång till trycksatt vatten.

Vill ni veta mer, kontakta oss eller använd länkarna nedanför.

Till butiken >

Till Jets hemsida >