fosforfilterbyten

Alla med enskilt avlopp måste rena fosfor, men endast under specifika förutsättningar behövs fosforfilter som komplement. Fosforfilter (Polonitesäck) byts när materialet blivit mättat och inte uppfyller reningskravet för fastigheten. Fosforfiltrets livslängd är belastningsberoende och för ett permanentboende ligger intervallet i 4-6 år. Vid tecknande av serviceavtal ingår identifierande av rätt utbytestidpunkt.

Fosforfällor bygger på att avloppsvattnet passerar genom ett reaktivt filtermaterial som absorberar fosforn i avloppsvattnet. I allmänhet används kalkbaserade filtermaterial. För att processen ska fungera måste avloppsvattnet först ha genomgått förbehandling, det vill säga slamavskiljning och en biologisk behandling, vanligtvis i en tät markbädd eller minireningsverk, men även andra typer av biologisk behandling fungerar.

Fosforfällor ska inte förväxlas med fosforfällning, som innebär att kemikalier tillsätts inne i huset eller i slamavskiljaren och där fosfor fälls ut i ett fosforrikt slam.

För mer info kontakta oss