GRUS OCH JORD

Tillhandahåller alla sorters grus inkl transport. Säljer även mindre mängd.

Gruset är tillgängligt i storlekarna:
0/2 stenmjöl
0/4 stenmjöl
0/8 stenmjöl
2/4 makadam
4/8 makadam
8/16 makadam
16/32 makadam
32/63 makadam
0/16 samkross
0/32 samkross
0/63 samkross
0/90 samkross
0/150 samkross
80/120 makadam
8/11 makadam
11/16 makadam
0/20 asfaltskross