Fettavskiljare

Fett som släpps ut i avloppet skapar stora problem. Fettet stelnar och fastnar på väggarna i avloppsledningarna. Antalet fall där fett orsakat stopp i avloppssystemet har fördubblats under de senaste tio åren. I olyckliga fall kan sådana avloppsstopp leda till källaröversvämning. Höga halter av fett i avloppsvattnet har dessutom en negativ inverkan på reningen vid avloppsreningsverken.

Exempel på verksamheter som måste ha fettavskiljare

  • Bageri
  • Café
  • Charkuteriindustri
  • Gatukök / Kebabgrill / Pizzeria / Restaurant / Salldsbar
  • Konditori
  • Livsmedelsbutik med manuell hantering
  • Mottagningskök
  • Personalmatsal
  • Produktionskök
  • Styckningslokal

Det krävs tillstånd för att installera fettavskiljare. Enligt Plan och Bygglagen krävs att byggherren gör en bygganmälan till Byggnadsnämnden innan fettavskiljaren installeras. Dessutom måste avskiljarens tekniska utformning godkännas.
För restauranger och serveringslokaler är det i första hand antalet serverade portioner som avgör storleken på fettavskiljaren. Antalet portioner per dag räknas fram genom att multiplicera antalet sittplatser i serveringslokalen med tre (antalet sittningar). För att få korrekt storlek på fettavskiljaren ska man ta hänsyn till beräknad fettmängd, vattentemperatur och typ av diskmedel. Tabellen nedan kan tjäna som vägledning för beräkning av dimensionerande flöde.
Matportioner per dag = Dimensionerande flöde (l/s)

0-200 = 2 l/s
201-400 = 4 l/s
401-700 = 7 l/s
701-1000 = 10 l/s
Över 1001 – Kontakta VA i din kommun

Inga produkter hittades som motsvarar ditt val.