Baga avloppspaket BDT+KL ( bad ,disk,tvätt+wc) med slamavskiljare 2,2m3 och infiltration 16m3

62 916 kr

BAGAs patenterade slamavskiljare arbetar efter en helt egen princip vilket ger unika egenskaper där slamflykten ut från slamavskiljaren knappt är mätbar. Den stora fördelen är naturligtvis att så lite slam som möjligt kommer ut i efterföljande bäddar vilket i stort sett eliminerar risken för igensättning. Konstruktionen ger också en hel del andra fördelar såsom möjlighet till pumpning direkt från den inbyggda pumpbrunnen, direkt inblandning av flockningsmedel mm.