Oftast är det vid fritidshus som man använder sig av en BDT-anläggning (man separerar avloppsvattnet från WC:n och BDT -bad, dusch o tvätt) men används även vid nybyggen där nya metoder börjar ta form för att ta hand om ”svartvattnet”.

Vid fritidshusinstallation så krävs det att man har en slamavskiljare på minst 1000 liter. Efter slamavskiljaren och BDT-anläggningen så krävs det antingen en markbädd/infiltration på ca 15 kvm eller en fosforfälla på ca 1000 liter.

Markförhållanden/närhet till vattendrag (ev egen brunn) och fastighetens placering är klart avgörande för vad som är lämpligt att välja.