Ecobox BDT H1750

55 000 kr

Så här renar Ecobox BDT ditt vatten

All rening sker i samma enhet, inga förbrukningsmaterial eller rörliga delar.

 1. Mekanisk rening
  När vattnet kommer in i Ecobox innehåller det både biologiska och kemiska föreningar. Men även partiklar och fast materia. Dessa partiklar tas om hand i den mekaniska reningen som bestårv av två kamrar där partiklar kan sjunka till botten.
 2. Biologisk rening
  Efter att partiklar avskiljts från vattnet återstår bakterier och biokemiska föreningar. Dessa renas med hjälp av en biologisk process som får sin näring från avloppsvattnet samt från tillförsel av syre. I detta reningssteg tillsätts luft och en biofilm bildas som bryter ned farliga föreningar.

 3. Klarvattensteg
  När den aktiva reningen är färdig leds vattnet till ett klarvattensteg där de absolut sista partiklarna i vattnet får sjunka till botten innan vattnet släpps ut.
  Efter detta steg är vattnet klart och fint och helt rent från syretärande ämnen, redo för att återgå till naturen igen.

 

Artikelnr: 20299 Kategorier: , , Etikett: