Jets VOD system flexi

38 000 kr

Systemet kan drivas av en vakuumpump med kapacitet både för 12 V och för 230 V. Jets VOD system flexi kan användas både med indraget eller trycksatt vatten, och för vatten i separat behållare. Avloppssystemet är enkelt att uppgradera: från funktion för separat vatten till system med indraget vatten om detta skulle behövas

 

Kategori: Etikett: