Ecobox Bio-3 för 3hh

187 600 kr

Reningsverk Ecobox Bio 3 renar avloppsvattnet från hälsofarliga bakterier vilket gör att man inte behöver efterbehandla utsläppsvattnet. Det innebär att avloppsanläggningen klarar sig briljant utan vare sig infiltrationsanläggning eller markbädd. För smidighetens skull är samtliga funktioner samordnade i två separata sektioner för att underlätta installation och placering.

Verkets reningsteknik är helt fritt från kemiska preparat, pumpar och reglersystem i själva vattenmiljön. Ecobox Bio 3 är CE-märkt och överträffar Naturvårdsverkets högsta reningskrav.

•Svensktillverkad

•Fraktkostnad tillkommer.

Artikelnr: 20013 Kategorier: , Etikett: